Difference between revisions of "Gundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning ht 2018"

From CERES
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
Samlad material som  kursdeltagarna i kursen producerade för det egna klassrummet.
 
Samlad material som  kursdeltagarna i kursen producerade för det egna klassrummet.
  
Algebra för 7-9 ([[file:k-k-elevmaterial.pdf]] elevmaterial samt material för lärare)
+
Algebra för 7-9 (elevmaterial [[file:k-k-elevmaterial.pdf]] samt material för lärare [[file:K-k-lärare.pdf]])

Revision as of 14:10, 18 February 2019

Samlad material som kursdeltagarna i kursen producerade för det egna klassrummet.

Algebra för 7-9 (elevmaterial File:K-k-elevmaterial.pdf samt material för lärare File:K-k-lärare.pdf)